Գ. Նարեկացուն նվիրված բոլոր գրքերը

Այս գրքերը նվիրված են X-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գ. Նարեկացուն , նրա դատի առեղծվածին, նրա փիլիսոփայական ուսմունքին, նրա գործերին և կյանքին

Ս. Պողոսյան

Հավատարմատ

Image 02

Գրիգոր Նարեկացու «Հավատարմատը»

Գրիգոր Նարեկացու «Հավատարմատը» Ս.Պողոսյանի «Գրիգոր Նարեկացու «Հավատարմատը» ուսումնասիրությունը նվիրված է 10-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա, տիեզերական վարդապետ Գրիգոր Նարեկացու դավանանքին: Հեղինակը զարգացնում է այն տեսակետը, որ Հավատարմատ վերնագրով երկը Գ. Նարեկացու «Մատյանի» վիճելի գլուխների ամբողջությունն է, որը գրվել է 987 թվականին Արգինայի ժողովում ներկայացնելու և իր ուղղադավանությունը հիմնավորելու նպատակով: The Grigor Narekatsi’s Base of Belief research of S. Poghosyan is devoted to the 10th century’s genius poet and philosopher, space Master Grigor Narekatsi’s creed. The author cultivates the point of view, that the composition with title Base of Belief is the integrity of “Book of Lamentations’’’ disputable chapters of Grigor Narekatsi, which was written in 987 in order to present it in Argina’s congregation and to substantiate her denomination.

Կարդալ...