Գ. Նարեկացուն նվիրված բոլոր գրքերը

Այս գրքերը նվիրված են X-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գ. Նարեկացուն , նրա դատի առեղծվածին, նրա փիլիսոփայական ուսմունքին, նրա գործերին և կյանքին

Ս. Պողոսյան

Իմ Նարեկացին

Image 02

Գրիգոր Նարեկացու Դատի առեղծվածը, Փիլիսոփայական ուսմունքը, Մարդու հայեցակարգը

Գրիգոր Նարեկացու Դատի առեղծվածը, Փիլիսոփայական ուսմունքը, Մարդու հայեցակարգը Ս.Պողոսյանի 'Իմ Նարեկացին' գիրքը նվիրված է X դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գրիգոր Նարեկացու դատի առեղծվածին, փիլիսոփայական ուսմունքին: Մենագրության մեջ ամփոփված են հեղինակի 70-80-ական թվականներին կատարված ուսումնասիրությունները:

Կարդալ...