Գ. Նարեկացուն նվիրված բոլոր գրքերը

Այս գրքերը նվիրված են X-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գ. Նարեկացուն , նրա դատի առեղծվածին, նրա փիլիսոփայական ուսմունքին, նրա գործերին և կյանքին

Ս. Պողոսյան

My Narekatsi

Image 02

Mystery of Grigor Narekatsi’s Trial

Mystery of Grigor Narekatsi’s Trial Samvel Poghosyan’s book “My Narekatsi” is devoted to the mystery of the tenth-century genius poet and philosopher Grigor Narekatsi’s trial andhis philosophical teaching.

Կարդալ...