Գ. Նարեկացուն նվիրված բոլոր գրքերը

Այս գրքերը նվիրված են X-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գ. Նարեկացուն , նրա դատի առեղծվածին, նրա փիլիսոփայական ուսմունքին, նրա գործերին և կյանքին

Ս. Պողոսյան

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Image 02

Գր. Նարեկացու աստղագիտական պատկերացումները

Գր. Նարեկացու աստղագիտական պատկերացումները 10-րդ դարի հայ հանճարեղ բանաստեղծ, փիլիսոփա և գիտնական Գր.Նարեկացու աշխարհհայացքը ձևավորվել է Նեոպլատոնիզմի խորը ազդեցությամբ, իսկ բնագիտական հայացքները` Դավիթ Անհաղթի, Եզնիկ Կողբացու և Անանիա Շիրակացու գաղափարների ազդեցությամբ:

Կարդալ...