Գ. Նարեկացուն նվիրված բոլոր գրքերը

Այս գրքերը նվիրված են X-րդ դարի հանճարեղ բանաստեղծ և փիլիսոփա Գ. Նարեկացուն , նրա դատի առեղծվածին, նրա փիլիսոփայական ուսմունքին, նրա գործերին և կյանքին

Ս. Պողոսյան

Base of Belief

Image 02

The Grigor Narekatsi’s Base of Belief

read...

992 թվականը Գր. Նարեկացու ճակատագրում

Image 02

992 թվականը Գր. Նարեկացու ճակատագրում

read...

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

Image 02

Գր. Նարեկացու աստղագիտական պատկերացումները

read...

My Narekatsi

Image 02

Mystery of Grigor Narekatsi’s Trial

read...

Իմ Նարեկացին

Image 02

Գրիգոր Նարեկացու Դատի առեղծվածը, Փիլիսոփայական ուսմունքը, Մարդու հայեցակարգը

read...

Հավատարմատ

Image 02

Գրիգոր Նարեկացու «Հավատարմատը»

read...